אבן ישראל למען העולים מצרפת המגויסים לצה"ל ובני משפחותיהם