הפעילות שלנו

חלוקת סלי מזון למשפחות

הענקת ציוד לימודי לילדים

ייזום פעילויות העשרה וחינוך

הפקת אירועים משמחים

שיתופי פעולה עם גורמי רווחה

סיוע לחולים ובני משפחותיהם