חלוקת ציוד לימודי לילדי המרכז החינוכי בבית החולים שניידר