מסיבת פורים לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם – קרית גת – מרץ 2022