הענקת ציוד לימודי לילדים

הענקת ציוד לימודי לילדים

כל ילד רוצה להתחיל את שנת הלימודים עם ילקוט חדש, קלמר מלא במכשירי כתיבה, מחברות ועוד. לצערנו לא כל ילד זוכה לכך וישנם ילדים שלולא התמיכה שלנו, רוב הסיכויים שהם יישארו ללא ציוד ועם תחושה קשה מחסור וחוסר יכולת ללמוד ולהרגיש כמו כולם.

ארגון אבן ישראל דואג לחלק ציוד לימודי עשיר ומגוון לילדים האלה בפתיחתה של כל שנת לימודים, וזאת כדי שאותם ילדים יוכלו להתרכז בלימודיהם, לחוש שווים בין שווים ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם גם אם באים ממשפחות קשות יום וחסרות אמצעים.

ילדים שאין להם את הציוד הבסיסי עלולים לחוש דחייה חברתית, להתבייש ואפילו לנשור מהלימודים, ולכן חשוב לנו לדאוג להם לכל מחסורם ובלבד שיוכלו ללמוד בתחושה טובה ובנחת.