חלוקת מתנות לספורטאיות החירשות של קבוצת הכדורשת "כוח תל אביב" העקבות זכייתן באליפות מאמאנט – יולי 22